Werking van het hoortoestel

Hoe werkt nu precies zo’n hoortoestel. Microfoon, batterij, versterker, en meer. Hieronder gaat we er dieper op in.

Eenvoudig principe van een hoortoestel

Het hoortoestel heeft een microfoon, hiermee vangt het de geluiden op uit uw omgeving. Het geluid wordt luider gemaakt door de versterker van het hoortoestel (gevoed door een batterij) en het versterkte geluid wordt weergegeven door een kleine luidspreker.

Eenvoudig blokschema

Werking hoortoestel

(bron: Audiologieboek.nl Een eenvoudig blokschema van de werking van een hoortoestel.)

Meer informatie over bovenstaand schema treft u aan op de bronwebsite van Audiologieboek.nl.

Iets complexer blokschema

Geluid komt binnen op de microfoon, dit moet digitaal gemaakt worden. Dit wordt gedaan door een A/D converter. (Analoog/Digitaal converter) Daarna wordt het signaal Digitaal bewerkt (DSP Digital Sound Processing). Vervolgens moet het geluid weer analoog gemaakt worden met de D/A converter. Dus net als in het begin, maar dan dus de andersom bewerking. Het geluid kan daarna naar de luidspreker en het oor van de gebruiker. Zie schema’s hieronder.

Werking hoortoestel

(Complexer blokschema’s)

Werking hoortoestel

(Omzetting van akoestisch geluid naar electrisch signaal, versterking en bewerking en daarna weer terug naar akoestische omzetting)

DSP Digital Sound Processing

Een aardige video over digitale versus analoge geluidsbewerking treft u aan in dit youtube video fragment. (Engelstalig)

In het schema hieronder een klein stukje inkijk in het Digital Sound Processing deel van het hoortoestel. Hier wordt het geluid en de versterking ervan behandeld met meerdere kanalen om zo te laten passen op de vorm van het gehoorverlies en de versterking die daar dan bij hoort. Zo kunnen wij een hoortoestel voor wat betreft de versterkingskarakteristiek verfijnd objectief controleren en afstellen

werking hoortoestel

(Bron: Audiologieboek.nl)

Heel veel functies in de DSP

Naast versterking per frequentieband kan een DSP-processor veel meer met het geluid. De ruisonderdrukking bijvoorbeeld, maar ook de samenwerking tussen de beide toestellen. Feedbackcontrole en reductie, comprimeren van hardere geluiden en expanderen van zachtere geluiden en nog veel meer. Maar alles begint dus met het opvangen van het geluid uit uw omgeving met de microfoons. Daarna dus bewerking van het geluid om vervolgens het bewerkte geluid door de luidsprekertjes uw oren in te sturen.