Slecht horen op afstand

Een veel voorkomend probleem is slecht horen op afstand.

Mensen die van wat verder weg iets tegen u zeggen zijn slechts voor een deel te verstaan of in het geheel niet. Dit komt omdat er tussen u en de spreker een grotere afstand zit. Deze grotere afstand zal het geluid laten “uitwaaien” waardoor slechts een deel van de spraak duidelijk bij uw oren aankomt.

(Slechthoren in rumoerige ruimte is erg lastig. Goed afgestelde hoortoestellen is dan erg belangrijk)

Bij slechthorendheid is dienen ook de zachtere medeklinkers goed binnen uw gehoorbereik te komen. Nodig om de essentie van de boodschap goed te begrijpen. Het wordt echt een probleem als er ook nog andere geluiden te horen zijn, deze kunnen de spraak die u graag wilt verstaan nogal storen. In beginsel dienen de hoortoestellen zo exact mogelijk te worden afgesteld op uw gehoorverlies. Soms zijn mensen juist extra gevoelig voor stoorgeluiden. Met een speciale spraak in ruistest kunnen we onderzoeken of u een verhoogde gevoeligheid heeft voor spraakverstaan in moeilijke omstandigheden.

Storende bijgeluiden

Een lastig probleem! Er van uitgaande dat het probleem alleen bestaat uit “slecht kunnen horen op afstand” en er geen storende bijgeluiden zijn, dan zou het kunnen dat de hoortoestellen geoptimaliseerd moeten worden voor de zachtere geluiden.

Spraak op afstand is ten slotte zachter en als de zachtere geluiden dan wat meer versterkt worden is het probleem waarschijnlijk opgelost. Eigenlijk hetzelfde als iemand die zacht spreekt. Als er vrijwel geen stoorgeluiden aanwezig zijn dan kan het probleem meestal worden opgelost door een optimalisatie van zachtere geluiden.

Spelen achtergrond geluiden wel een rol en dient u de persoon op afstand echt te kunnen verstaan, bijvoorbeeld bij het volgen van lessen of een cursus, dan zijn hiervoor diverse hulpmiddelen te verkrijgen. Second Opinion geeft u hierbij graag een goed advies en kan deze hulpmiddelen vaak ook met u uitproberen.

(Phonak Roger apparatuur voor beter kunnen verstaan in rumoerige situaties. Neem contact met ons op voor meer informatie.)