Vervanging hoortoestellen

Vraag die we vaak te horen krijgen: “Moet ik naar de KNO-arts voor een recept, als ik mijn hoortoestellen wil vervangen na 5 jaar?”

De regelgeving in Nederland inzake hoortoestelverstrekking is zonder meer ingewikkeld. Zelfs audiciens die er dagelijks mee bezig zijn, krabben zich wel eens achter de oren. (leuke woordspeling).

Eerste aanpassingen

Als u voor de eerste keer hoortoestellen nodig heeft, mag u zich direct tot een audicien wenden als u 67 jaar of ouder bent. Voor reguliere gehoorverliezen die passen bij de leeftijd (presbyacusis) mag de audicien u dan zonder tussenkomst van een KNO-arts of audiologisch centrum (AC) helpen. U heeft dan ook recht op een vergoeding van de zorgverzekeraar.

Bij meer complexere problematiek en mensen die jonger zijn dan 67 is er vrijwel altijd een recept van een KNO-arts of AC nodig.

Vernieuwen van toestellen

Na 5 jaar mogen hoortoestellen vervangen worden als deze niet meer goed functioneren. In dat geval mag iedereen zich voor vervanging direct wenden tot een audicien en hoeft hij/zij niet eerst een recept te bemachtigen. Daarbij moet de audicien echter wel constateren dat het gehoorverlies niet sterk is veranderd Want bij grote toename moet u dan alsnog naar een KNO-arts

Een uitzondering betreft kinderen tot 16 jaar. Zij moeten altijd een recept hebben van een AC.

NOAH-protocol en vervanging

De regelgeving staat beschreven in het Velnorm en NOAH protocol uit 2013 en heeft betrekking op alle hoortoestelaanpassingen. Dus ook op particuliere aanschaf buiten de zorgverzekeraar om. Het gaat hier immers niet om vergoedingen, maar om gezondheidsrisico’s.

Hulp nodig bij het uitproberen en kiezen van hoortoestellen? Laat u door ons begeleiden bij het uitproberen van hoortoestelen.