Geluid te hard

Welke geluiden zijn te hard?

Hoortoestellen kunnen soms vervormd klinken. Dit probleem kan onder andere voorkomen als het geluid te hard is.

De klacht “er is te veel geluid” horen we wel vaker. Het is een veel voorkomend probleem. Maar wat is er dan te luid? Dat is nu maar net de vraag. Het kan gaan om de lage tonen, de midden tonen of juist de hogere tonen.

Maar het wordt nog lastiger. Gaat het om de luidere geluiden, zoals bestek op borden of kopjes en schotels, of heeft u bij normale geluiden ook al deze problemen?

(Door het testen van het resultaat met hoortoestellen kunnen we achterhalen welke geluiden te hard zijn)

Second Opinion Hoortoestellen zoekt dit graag met u uit en zal irriterende geluiden gelijk voor u corrigeren.

Lees hier hoe we dat doen.

Second Opinion gebruik Otometrics apparatuur

Lees hier meer over de Otometrics apparatuur die wij bij Second Opinion in gebruik hebben.

(Voorbeeld van een resultaatmeting. Stippellijn is het doel, doorgetrokkenlijn is het resultaat van het hoortoestel. Hier dient dus nog aan gewerkt te worden)

Naast uw persoonlijke voorkeuren zal Second Opinion uw hoortoestellen doormeten en beter afstellen. Dit doormeten doen zij met behulp van REM-metingen.

Met deze metingen kan het geluid zichtbaar gemaakt worden, daarnaast kan gecontroleerd worden of het niveau van de geluiden die uit de hoortoestellen komen wel voldoen aan de doelstelling die past bij uw gehoorverlies.

Exacte metingen, voor een exact resultaat

De meting wordt uitgevoerd door het plaatsen van hele dunne “probe slangen” in de gehoorgang. Met deze slangetjes wordt gemeten hoeveel geluid er bij het trommelvlies door de hoortoestellen wordt aangeboden. Op deze wijze kan exact worden vastgesteld of het volume bij een bepaalde toonhoogte niet te groot is.
Na bijstelling van de klank moet het dan aangenamer gaan klinken. Uiteraard moet in de praktijk blijken of de instelling voor u persoonlijk ook prettig is.