Last van eigen stem

Soms hebben hoortoestelgebruikers last van het eigen stem geluid. Vooral als men voor het eerst gaat beginnen met hoortoestellen zijn er nogal wat geluiden die moeten wennen. Het horen van “de eigen stem” met een hoortoestel is een van die geluiden.

Vreemd klinkende eigen stem met hoortoestellen

Toen u nog geen hoortoestellen droeg, werd lange tijd uw eigen stem gehoord via uw slecht horende oren. Als u na jaren van minder horen gaat starten met hoortoestellen, dan komt uw eigen stem geluid ook via de hoortoestellen in uw oren binnen. Dit is vreemd, het lijkt er soms op alsof u uzelf hoort op een bandopname, en dat u uw eigen stem maar vreemd vindt klinken.

Het te nadrukkelijk horen van de eigen stem in het oor kan dan ook heel vervelend zijn.

Wennen aan het eigen stem geluid.

Uw eigenstem gaat wat anders klinken door het gebruik van een hoortoestel. Na enkele weken dragen raakt u hier aan gewend.

Verbeteren van het eigen stem geluid

Anders is het als u uw eigen stem klinkt alsof deze is opgesloten. Het kan dan zijn dat het oorstukje, of de dome die op het hoortoestel zit een te grote afsluiting veroorzaakt. Wij noemen dat occlusie.

 

Occlusie

Bij occlusie heeft men last van de eigen stem omdat deze blijft resoneren in de gehoorgang en omdat de gehoorgang door het oorstukje of dome te veel wordt afgesloten.

Second Opinion wil u graag helpen met het zoeken naar de juiste mate van afsluiting, zonder dat u occlusie met de eigen stem zult ervaren. Het kiezen van de juiste mate van afsluiting en een goede afstelling van de hoortoestellen is hierbij van groot belang.

(Als de eigen stem niet goed klinkt kan het zijn dat het oorstukje of de dome te veel afsluit)