Akoestiek

Met akoestiek wordt bedoeld de mate van echo, nagalm en absorptie van geluid. Akoestiek wordt bepaald door de ruimte waarin u bent. Bijvoorbeeld een stationshal met veel harde materialen daar kaatst het geluid alle kanten uit en weer terug.

Veel mensen halen de begrippen nagalm en echo door elkaar.

Akoestiek en echo

Als je aan de bovenkant van een echoput een gil geeft, dan gaat het geluid van bovenaf naar de bodem en wordt daar één keer weerkaatst en gaat vervolgens weer naar boven waar u het hoort. Het geluid gaat langs u heen en verdwijnt uit de put, waarna het stil is. Een echo hoor je dus maar één keer. Maar ook dit valt onder de akoestiek

Akoestiek en nagalm

Bij nagalm moet je denken aan een geluid dat bijvoorbeeld in een lege stenen stationshal geproduceerd wordt. Vanaf de bron, gaat dat geluid naar alle wanden en wordt op iedere wand gereflecteerd. Die gereflecteerde geluiden gaan naar de overkant van de hal en worden daar op die wanden opnieuw gereflecteerd. Dat is een proces dat heel lang door kan gaan. Bij iedere keer dat het geluid een wand raakt gaat er wat energie verloren en wordt het geluid wat zachter, totdat het niet meer hoorbaar is. De tijd die nodig is om het geluid uit te laten sterven noemen we de nagalmtijd.

Akoestiek en geluids absorptie

Om ervoor te zorgen dat er geen nagalm optreedt, kun je ervoor kiezen om geluidsabsorberende materialen toe te passen. Zachte materialen nemen veel geluid op waardoor je een kortere nagalmtijd verkrijgt en daardoor een beter akoestiek. Dat gebeurt op een station bijvoorbeeld met geluidsabsorberende tegels tegen de plafonds en op de wanden. Dit kun je thuis ook in het klein realiseren, door bijvoorbeeld een kleed over de plavuizen te leggen, of gordijnen op te hangen.

Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat iemand met een gehoorbeperking slecht zal kunnen verstaan in een ruimte met veel nagalm. Denk hierbij aan stations, kerken of een badkamer of keuken.
Hoe harder de wanden en vloeren (tegels) des te langer is de nagalm. Ook huiskamers kunnen een slechte akoestiek hebben door het vele gebruik van harde materialen.

Om thuis de akoestiek in uw woonruimte te verbeteren kunt u dus ook goed gebruik maken van vitrage, gordijnen, tapijt of vloerkleden. Hierdoor wordt de verstaanbaarheid van spraak doorgaans een stuk verbeterd.

Hoortoestellen

Het zo goed mogelijk zien te krijgen, en te houden van de akoestiek is dus belangrijk. Juist voor mensen met hoortoestellen. Goed ingestelde hoortoestellen spelen hier natuurlijk een zeer belangrijke rol in. Second Opinion is u hier graag behulpzaam mee.