Spraakherkenning met hoortoestellen

Hoortoestellen worden steeds slimmer in het herkennen van geluiden, en dan vooral herkennen wanneer het geluid spraaksignaal betreft. Dit artikel beschrijft hoe een hoortoestel spraakgeluiden herkent.

Digitale geluidsbewerking (DSP)

Dat hoortoestellen steeds beter kunnen herkennen wanneer geluid gesproken woord betreft komt door de DSP van het hoortoestel Digital Sound Processing. Moderne hoortoestellen kunnen spraakgeluiden herkennen. Dit komt omdat spraak een aantal specifieke eigenschappen kent. In toonhoogte, ritme en andere eigenschappen. Het hoortoestel herkent dit als spraak en het weet dan dat het deze spraak meer moet versterken dan de andere geluiden die hoorbaar zijn. Dit is een heel groot voordeel van de moderne digitale technieken.

Herkennen van spraakgeluiden

Hoe beter nu de techniek van het hoortoestel is, des te beter de spraak te herkennen is. Zodra het hoortoestel een situatie als spraak kan herkennen kan het zich ook instellen op optimale versterking. Ook andere hoortoesteleigenschappen kunnen dan worden ingezet om juist spraak zo goed mogelijk te kunnen horen. Denk bijvoorbeeld aan de richtinggevoeligheid van de microfoons.

Het hoortoestel herkent dus de geluids-situatie en kan daarop reageren door alle hoortoesteleigenschappen zo optimaal mogelijk in-, of juist uit te schakelen, specifiek bedoeld voor de situatie waarin u zich bevindt.

Ook andere geluiden blijven hoorbaar

Moeilijker wordt het voor een hoortoestel als er in de omgeving zowel spraak als ruis (met “ruis” bedoelen we alle geluiden die storend kunnen zijn) te horen is. Hoeveel last u heeft van spraak in moeilijke omstandigheden kunnen we testen met een “spraak in ruis-test” Moderne hoortoestellen zullen zich iets meer op spraak focussen dan op omgevingsruis en kunnen daarmee het verschil maken tussen verstaan, of niet verstaan. Een hoortoestel zal echter nooit alle stoorgeluiden onderdrukken en alleen maar spraak weergeven. Helaas is deze techniek nog niet zover. Aan de andere kant is dat misschien maar goed ook. Want u kunt veel informatie halen uit een zo compleet mogelijk klankbeeld van uw directe omgeving. En daar hoort uiteraard ook bij dat een krant ritselt of dat geluiden van een plastic verpakking hoorbaar zijn. De wind, muziek van bijvoorbeeld wat verder weg, dat soort geluiden wilt u ook horen. Meer informatie over spraak in lawaai op Hoorzaken.nl

spraakverstaan-in-lawaai

(Voorbeeld van spraak in lawaai. Hoortoestellen kunnen hier best wat voor u doen, ondanks dat dit geen eenvoudige luisteromgeving is.)