Uit onvrede met het resultaat van de instelling van mijn nieuwe hoorapparaten van met name het geluid tijdens het pianospelen en het luisteren naar muziek, zocht ik op het internet naar een mogelijke redenen van het onbevredigende geluid. Daar vond ik dat voor het goed afregelen van muziekgeluid bijzondere kennis van de audicien wordt gevraagd. Het verhaal op de site van ‘Second Opinion Hoortoestellen’ sprak me aan.
Na een voorbereidend gesprek volgden verscheidene afspraken waar we zochten naar het hoorapparaat dat het meeste aansloot bij mijn wensen, om vervolgens te zoeken naar de juiste instelling. Opnieuw bleek dat het niet 1-2-3 gevonden was. Maar bewonderenswaardig was de vindingrijkheid, de kennis en het geduld waarmee mijnheer De Wolf stapje voor stapje dichterbij kwam bij de perfecte instelling. Zo’n begeleiding had ik nog niet eerder meegemaakt!
Ik zou een uitgebreid verhaal kunnen vertellen wat er allemaal gedaan werd, maar als ik het kort hou, zeg ik: alle complimenten en dank aan de heer De Wolf voor zijn deskundige begeleiding en het bereikte resultaat!

Adri
Bereikbaarheid:
Uitleg/Informatie:
Apparatuur:
Prijs:
Vakkennis:
Kwaliteit website:
Vriendelijkheid:
Snelheid Afspraak: