Fluitend hoortoestel

U herkent vast de situatie van het fluiten van een hoortoestel. Hoe kan dat en hoe komt dat. Een hoortoestel is een apparaatje dat is uitgerust met een microfoon die het signaal opvangt, een versterker die het harder maakt en een luidsprekertje die het versterkte signaal weergeeft.

Lekkage van het oorstukje of de dome

Als het versterkte geluid in het oor wordt weergegeven, kan het zijn dat er een beetje van dat geluid langs het rubber dopje of het oorstukje naar buiten lekt. Dat komt dan ook weer bij de microfoon van het hoortoestel terecht, die vlak in de buurt zit. Het hoortoestel vangt dit op en gaat het opnieuw versterken, waarna het harder wordt en nog sterker gaat lekken.

Fluiten van hoortoestellen noemt men ook wel “feedback”

Dat proces waarbij het geluid in rondje steeds harder wordt gemaakt is de reden waardoor een hoortoestel kan gaan fluiten. Dit fluiten wordt ook wel feedback genoemd. Dit proces treedt op als een gehoorgang verstopt zit, of het oorstukje of rubber dopje onvoldoende afsluit.

(Een oorstukje dient uiteraard goed geplaatst te zijn om fluiten van het hoortoestel te voorkomen)

Fluitend hoortoestel voorkomen

Als het oor verstopt zit moet dit schoongemaakt worden door de huisarts of een KNO-arts.

Zit het niet verstopt, dan zal het fluiten ophouden door het toestel zachter te zetten. In dat geval zal men echter in praktijk gewoon te weinig horen. Geen goede oplossing dus.

Beoordelen of dome of oorstukje nog goed past

Een betere oplossing is dan om het oorstukje of rubber dopje (dome) eens goed onder de loep te nemen en te kijken of die nog wel de juiste toepassing kent.

Second Opinion bepaalt aan de hand van een nieuw audiogram hoeveel versterking er voor optimaal horen moet plaats vinden en of de gebruikte oorstukjes of rubber dopjes wel geschikt zijn om fluiten te voorkomen.

In praktijk wordt dan vaak voor een totale optimalisatie van de hooroplossing gekozen.

(Het herinstellen van hoortoestellen)