Gehoortesten, meten in een stille ruimte

Gehoortesten dienen zeer zorgvuldig te worden uitgevoerd. Het onderzoek moet daarom in een stille kamer of in een cabine plaatsvinden, om de drempel van uw gehoor zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. 

(Het afnemen van een gehoortest)

Gehoortest en hoortoestel instellen

Bij Second Opinion komen wij geregeld tegen dat hoortoestellen niet goed staan ingesteld als gevolg van een gehoortest die niet juist blijkt te zijn. Daarnaast komt het ook voor dat niet alle testen zijn uitgevoerd, die nodig zijn om hoortoestellen goed in te kunnen stellen.

 

Oorzaak slechthorendheid

Het maakt voor de instellingen van uw hoortoestellen veel uit of het gehoorverlies komt als gevolg van lawaai, of een juist leeftijdsgerelateerde achtergrond heeft.
Het kan ook zijn dat uw gehoorverlies (deels) is ontstaan door een middenoor probleem (trommelvlies en gehoorbeentjes), of zelfs door een ooroperatie. Dit vraagt om een andere instelling van uw hoortoestellen.
Dus uitgebreide gehoortesten zijn van essentieel belang voor het juist instellen van de hoortoestellen.

Kwaliteit van de gehoortesten

Dit is de reden waarom wij vrijwel altijd zullen starten met compleet gehooronderzoek. Als u uw gehoor uitgebreid wilt laten onderzoeken neem dan contact met ons op.
In alle rust zullen we uw gehoor met meerdere testen onderzoeken.

Bij nieuwe hoortoestellen biedt dit een goede basis voor de juiste instellingen .

Bij bestaande hoortoestelaanpassingen kunnen we hierna nauwkeurig afstellen.

Ook kan het zijn dat u wilt weten hoe het met uw gehoor is gesteld en dit met meer dan een screeningstest wilt laten onderzoeken.

In het menu hiernaast treft u aan welke testen wij afnemen.

Tarief compleet gehooronderzoek

Compleet gehooronderzoek is inbegrepen bij onderstaande diensten:

  • Een onafhankelijke proef met hoortoestellen
  • Of het optimaliseren van bestaande hoortoestellen.

(Indien u alleen en uitsluitend uw gehoor wilt laten onderzoeken zonder een verder vervolg, dan hebben wij hiervoor een tarief. U treft dit tarief aan op onze tarievenpagina.)

Verrekening kosten gehooronderzoek

Eerder betaalde kosten van door ons gedaan gehooronderzoek worden in mindering gebracht.

  • Bij het starten van een onafhankelijke proef met hoortoestellen
  • Of als u uw hoortoestellen via ons laat optimaliseren.

 

(meetapparatuur voor het maken van de gehoortesten.)

Invullen van de hoorvragenlijst (HVL) voor categoriebepaling zorgverzekering hoortoestellen.

p.s. Link gebruiken tijdens proefperiode met hoortoestellen bij Second Opinion. De uitslag wordt verzonden naar Second Opinion

(het afnemen van een ongemaskeerde beengeleidingstest)