Spraakverstaantest (De woordentest)

Naast de pieptonen-test wordt het gehoor verder onderzocht op de mogelijkheid tot het verstaan van woorden. Een heel belangrijke test omdat deze iets verteld over de capaciteit van spraakverstaan! (dus de kwaliteit van het gehoor)

(Een voorbeeld van een spraaklijst. Met deze woorden wordt uw capaciteit voor het onderscheiden van klinkers en medeklinkers getest)

Hoe werkt de spraakverstaantest?

De test gaat als volgt: U krijgt meerdere woorden te horen van slechts 1 lettergreep. Woorden als “Bus, vaak, pen, leeg”e.d. worden u door de hoofdtelefoon, oor voor oor, aangeboden. Ook zal de geluidsterkte van deze woorden per rijtje variëren zodat er een goed inzicht komt in uw mogelijkheden van woord-verstaanbaarheid op verschillende geluidssterktes. Dit is erg belangrijk voor het goed aanpassen van hoortoestellen.

 

Er wordt gestart op uw beste oor

Deze woordentest wordt altijd gestart op uw beste oor om daarna het mindere oor te testen. Als beide oren gelijk zijn dan maakt het niet uit op welk oor wordt begonnen. Tegelijkertijd wordt ruis op het andere oor aangeboden. Dit is nodig om het oor wat we (nog) niet willen testen even uit te schakelen en dat we zeker weten wat de capaciteit is van het spraakverstaan van het testoor.

(Met deze koptelefoon wordt de toon- en de spraakaudiometrie in een cabine gedaan)

(Uit het spraakaudiogram zoals hierboven, kunnen we uitlezen wat het “discriminatie-vermogen” is. Dit is de maat voor het kunnen onderscheiden van woorden in relatie tot de luidheid)

Normen voor KNO-arts bezoek

De woordentest dient in overeenstemming te zijn met de eerder gemaakte fluittonen test. Dit wordt door ons beoordeeld.
Verder wordt er bij het beoordelen van alle metingen een protocol aangehouden. Veldnorm + NOAH4 protocol – april 2013

Hierin staan de spelregels voor wat betreft doorverwijzingen naar KNO-arts of Audiologisch Centrum.

Invullen Amsterdamse vragenlijst AVL voor categoriebepaling zorgverzekering hoortoestellen.

p.s. Link gebruiken tijdens proefperiode met hoortoestellen bij Second Opinion. De uitslag wordt verzonden naar Second Opinion