Testen met pieptonen

Deze testen met pieptonen wordt ook wel toon-audiometrie genoemd.

Ze zijn er in twee uitvoeringen: Screening en diagnostisch.

 Screening test

Met een screening test wordt globaal en snel op een aantal toonhoogtes (frequenties) de hoorbaarheid getest. Deze gehoortest, die u ook in een hoorwinkel kunt laten uitvoeren, geeft u een indruk van de gevoeligheid van uw gehoor.

Diagnostische audiometrie

Met een diagnostische toonaudiometrie wordt exact vastgesteld, in een stilte cabine, wat de gevoeligheid van uw gehoor is op verschillende toonhoogtes.

(Geluidswerende cabine waarin de gehoortesten worden gemaakt. Nodig om een exacte meting te verkrijgen rondom de gevoeligheid van uw gehoor)

Links en rechts apart gemeten

Het linker en het rechter oor worden apart getest. Deze test kan bij de KNO-arts, het Audiologisch Centrum of bij de Audicien worden uitgevoerd. Uiteraard voert Second Opinion deze testen ook uit.

(Voorbeeld van een toonaudiogram. Des te verder de rode rondjes en/of blauwe kruisjes afwijken van de 0-lijn, des te groter het gehoorverlies is)

Globaal de werkwijze voor beide testen:

De hoofdtelefoon wordt opgezet en u krijgt tonen te horen. Ook krijgt u een drukknop, waarmee u kunt reageren zodra u een toon hoort. De persoon die de test bij u afneemt zal het geluid nadat u het heeft gehoord zachter maken, totdat u het niet meer kunt horen. Vervolgens zal het geluid weer van niet hoorbaar, naar net wel hoorbaar verhoogd worden. Dit is dan de gehoordrempel voor die toonhoogte. Daarna wordt de volgende toonhoogte getest. Zo ontstaat een beeld van de gevoeligheid van uw beide oren voor verschillende toonhoogtes.

(De audiogrammen in dit voorbeeld over elkaar heen gelegd. Het linker oor (blauwe kruisjes) heeft een groter gehoorverlies dan het rechter oor. (rode rondjes))

Invullen Amsterdamse vragenlijst AVL voor categoriebepaling zorgverzekering hoortoestellen.

p.s. Link gebruiken tijdens proefperiode met hoortoestellen bij Second Opinion. De uitslag wordt verzonden naar Second Opinion