Video Otoscopie

Met speciale camera worden de oren geïnspecteerd.

Bij het werken met video otoscopie kunnen we via een groot scherm uw oren, gehoorgang en trommelvlies beoordelen. Meestal wordt er met een normale otoscoop in de oren gekeken, bedoeld voor inspectie en snelle controle.

(normale handotoscoop)

Standaard otoscopen worden veel gebruikt door huisartsen, bedrijfsartsen en vaak in audicienbedrijven. Met een normale otoscoop wordt het beeld zo’n 2,5 x vergroot en kan alleen de persoon die de otoscoop vast heeft zien hoe het oor er van binnen uitziet. 

Video Otoscopie

Met video otoscopie kan het beeld op een groot scherm aan de muur ook door u worden bekeken. Op deze wijze kunnen we laten zien of uw oor verstopt raakt, maar ook of er eerst hulp van een KNO-arts gewenst is.

De beelden kunnen op de computer worden opgeslagen om later te vergelijken of om bijvoorbeeld de huisarts te laten zien dat een oor moet worden uitgespoten.

Oren groot in beeld

(De video otoscoop voor de oorinspectie)

(De verwarmde lenshouder wordt in het oor geplaatst)

(Een perfect trommelvlies is zichtbaar op het grote scherm. Zo kunt u uw eigen gehoorgang en trommelvlies goed bekijken)

Invullen Amsterdamse vragenlijst AVL voor categoriebepaling zorgverzekering hoortoestellen.

p.s. Link gebruiken tijdens proefperiode met hoortoestellen bij Second Opinion. De uitslag wordt verzonden naar Second Opinion