Uitdagende hoortoestel aanpassingen

Uitdagende hoortoestel aanpassingen zijn anders dan de  hoortoestel aanpassingen die een audicien doorgaans uitvoert.

We kennen een groep bekende (normale) en groep meer bijzondere gehoorverliezen.

Vrij normale gehoorverliezen

Een heel groot deel van de mensen die een audicien zien hebben een leeftijds gerelateerd gehoorverlies, ofwel presbyacusis. Een ander, wat kleiner deel van de soorten slechthorendheid die een audicien tegenkomt, kent zijn oorsprong in lawaai beschadiging. Dan is er nog een groep die een zogenaamd gemengd gehoorverlies heeft. Dat betreft een beschadiging van het middenoor dat een geleidingsverlies veroorzaakt, gecombineerd met bijvoorbeeld een presbyacusis, of lawaaislechthorendheid.

Dit zijn de redelijk normale gehoorverliezen waar op vrij routinematige wijze hoortoestellen op kunnen worden aangepast.

Uitdagende aanpassingen

Daarnaast bestaat er een groep slechthorenden die een wat meer bijzonder gehoorverlies hebben. Denk daarbij aan mensen met extreem grote gehoorverliezen, stijl aflopende gehoorverliezen. Of bijvoorbeeld oplopende gehoorverliezen of “zaagtand audiogrammen”. Maar ook  overgevoeligheid voor harde geluiden (hyperacusis) en komvormige audiogrammen. En dan zijn er ook asymmetrische gehoorverliezen, tinnitus en bijvoorbeeld gehoorverliezen met een erfelijke afkomst.

Aanpassingen met een uitdaging

Deze mensen kunnen eigenlijk niet routinematig behandeld worden zoals de eerste groep die ik noemde. Zij verdienen een unieke aanpak door het unieke gehoorverlies. Hoe lang hoort men al slecht en met wat voor hoortoestel aanpassing is de compensatie eerder gedaan?

Verbetering is een uitdaging

Het zijn voor audiciens over het algemeen moeilijkere aanpassingen. Omdat ze meer kennis vragen, meer tijd vergen. Er is een doordachte behandeling nodig en passen niet vaak in de routinematige aanpak waarop ook de tarieven nou eenmaal gebaseerd zijn. Ook moet een audicien vaak roeien met de riemen die hij heeft. Zijn leveringsprogramma omvat niet altijd het gehele oeuvre aan leverbare hoortoestellen.

Alle merken en alle type’s

Bij Second Opinion kunnen we in alle rust, zonder tijdsdruk, kiezen uit alle merken hoortoestellen. En we kunnen in principe ongelimiteerd hoortoestellen uitproberen. Dat is dan ook de reden dat wij deze gehoorverliezen verhoudingsgewijs veel vaker zien dan de normale audicien.