Via een bevriende (amateur)musicus ben ik bij second opinion terecht gekomen. Het vioolspelen ging steeds minder goed, omdat ik mijn eigen spel (vooral in de hoogte) niet meer kon horen en onzuiver ging spelen. Meteen de eerste keer viel op dat er veel aandacht was voor mij, mijn klachten. Er werd alle tijd genomen voor onderzoek en men stond open voor mijn eigen suggesties; mijn wensen bleven uitgangspunt. Er werd gevraagd om de viool mee te nemen en luisterproeven en metingen werden gedaan terwijl ik speelde. Met het resultaat – een advies welke hoortoestellen en op welke wijze afgesteld – was ik zeer tevreden. Na ruim een jaar wilde ik toch enkele aanpassingen. Opnieuw dezelfde zorgvuldige werkwijze.: alle tijd, en mijn wens stond en staat centraal. Een uiterst plezierig en professioneel contact met een uitstekend resultaat.

Ernst Nauta
Bereikbaarheid:
Uitleg/Informatie:
Apparatuur:
Prijs:
Vakkennis:
Kwaliteit website:
Vriendelijkheid:
Snelheid Afspraak: