Geluid vervormt

Soms komt het voor dat een hoortoestelgebruiker klaagt over het feit dat het geluid vervormt. Een lastig probleem, wat goed uitgezocht moet worden om erachter te komen waar dit aan ligt. 

(Een vervorming van het geluid is erg onprettig, hier dient dus naar gekeken te worden om het probleem te verbeteren)

Hoortoestel technisch in orde?

Als het geluid vervormt ligt als eerste een technische hoortoestelcontrole voor de hand, want het kan dus zijn dat het hoortoestel niet goed werkt.

 

Vervorming door vuil in het hoortoestel

Storingen door vuil in de hoortoestellen, of vuil in de externe luidsprekers komt veel voor. Het geluid klinkt dan niet helder en kan vervormen.

Vervorming van geluid is een regelmatig voorkomend probleem

Van hoortoestellen is exact vastgesteld wat de eigenschappen dienen te zijn.

Second Opinion kan deze hoortoesteleigenschappen nameten en constateren of het toestel nog werkt volgens fabrieksopgaaf.

Niet alleen de eigenschappen als stroomverbruik, de hoeveelheid versterking en de totale hoeveelheid geluid wat uit een hoortoestel hoort te komen, maar ook de hoeveel vervorming wat een hoortoestel mag hebben is allemaal na te meten en te controleren met de fabrieksopgaaf.

Naast de technische zaken met een hoortoestel kan het ook voorkomen dat het geluid wel goed uit het hoortoestel komt maar dat u het toch vervormt hoort. Dan zit het dus niet in het hoortoestel maar in het gehoororgaan.

Om dit goed te onderzoeken is dan een bezoek aan het Audiologisch Centrum nodig. De KNO-arts of een huisarts kan u verwijzen naar een Audiologisch Centrum.