Geluid te dof

Beter kunnen verstaan van de zachte medeklinkers

Als u de klacht heeft dat het geluid te dof is  dan kan het zijn dat uw hoortoestellen niet goed genoeg staan ingesteld. Misschien dat de hoge tonen onvoldoende versterking krijgen, waardoor de lagere tonen domineren. Dit terwijl juist de hoge tonen belangrijk zijn voor het verstaan van spraak en dan met name voor het verstaan van de zachtere medeklinkers.

Maar welk geluid klinkt te dof? Of gaat het om uw eigen stem? Ook hier kan de klacht uit voortkomen van een te dof geluid. De mate van ventilatie is hierbij van groot belang.

(Exact meten om te ontdekken waarom de hoortoestellen te dof staan ingesteld en vaststellen wat hier aan gedaan moet worden)

De ventilatie van een oorstukje of dome

Dit moet niet te klein zijn anders geeft dit een verstopt geluid (occlusie) maar moet ook weer niet te groot zijn omdat het hoortoestel anders misschien gaat fluiten.

Maatwerk bij het instellen is hierbij vaak een vereiste. Dit op maat instellen van hoortoestellen is het dagelijks werk van Second Opinion Hoortoestellen. Als u meer wilt weten hoe het optimaliseren van hoortoestellen in zijn werk gaat dan kunt u de volgende link kiezen. Optimaliseren van de hoortoestelinstellingen.

Met verkoop van hoortoestellen houden zij zich niet bezig, dus u kunt onafhankelijk hulp verwachten.

Ook dus bij de klacht dat het geluid te dof is. Door goed de tijd voor u te nemen en te analyseren waar het probleem precies zit kan de juiste actie worden ondernomen om het geluid beter ingesteld te krijgen. Ook kan het vergroten of verkleinen van de ventilatieopening veel invloed hebben op het door u waargenomen geluid.

(Met bovenstaande meetapparatuur kan de goede werking van het hoortoestel worden gecontroleerd)

Bovenstaande apparatuur is van Otometrics. Klik hier voor meer informatie