Beste mensen van Second Opinion Hoortoestellen Harderwijk, Hierbij spreek ik nogmaals mijn waardering uit voor de uitstekende inventarisatie van mijn persoonlijke hoorklachten en wensen om dit te verbeteren deze zomer door Wouter de Wolf en het snelle volledig passend advies dat Wouter hiervoor formuleerde. Het heeft mij heel wat tijdwinst opgeleverd. Voor u allen wens ik u een voorspoedig 2021 toe en aangename feestdagen nog voor dit jaar dat nu snel teneinde loopt. Uw organisatie voorziet duidelijk in een grote behoefte. Dank voor alle inzet. Zeer efficiënt en vakkundig. Ook de vormgeving van de uitgebrachte test-resultaten gaven aanleiding tot grote waardering. Super kwaliteit!

de heer Kip
Bereikbaarheid:
Uitleg/Informatie:
Apparatuur:
Prijs:
Vakkennis:
Kwaliteit website:
Vriendelijkheid:
Snelheid Afspraak: