Mag een audicien oren uitspuiten?

Kort antwoord: Neen.

Voor het uitspuiten van oren heeft iemand een BIG-registratie nodig en die hebben audiciens niet.

Dit is inderdaad enigszins vreemd, want een audicien mag wel oorafdrukken maken en met microfoon-slangetjes vlakbij het trommelvlies geluidsmetingen verrichten, maar oorsmeer uit een oor halen mag niet.

Met name de grote diversiteit aan oorsmeer, van heel hard tot boterzacht, is een groot probleem om oorsmeer veilig te verwijderen. Helemaal als er ook nog bloedverdunners gebruikt worden. Een kleine beschadiging kan dan voor een hardnekkige bloeding zorgen waar een audicien geen oplossing voor kan aandragen. 

Dus als er sprake is van een prop oorsmeer, dan verwijzen audiciens vrijwel altijd naar de huisarts en/of een kno-arts. 

Wattenstokjes

Oren van binnen schoonmaken met wattenstokjes is geen goed idee. De kans is namelijk groot dat het oorsmeer meer dieper het oor wordt ingedrukt dan dat het eruit zal komen. Wattenstokjes kunnen wel gebruikt worden om de oorschelp en het begin van de gehooringang schoon te maken.

(Schoonmaken van de gehoorgang met wattenstokjes? Beter is om dit niet te doen)

Uitspuiten van de oren

Mocht er een prop oorsmeer in het oor zitten dan heeft de huisarts de mogelijkheid de oren uit te spuiten. De huisarts beschikt over de benodigde BIG registratie.

Het uitspuiten kan alleen als er geen trommelvlies problemen zijn en er bijvoorbeeld geen gaatjes in de trommelvliezen aanwezig zijn en er ook geen operaties aan de oren hebben plaatsgevonden.

Uitspuiten van de oren door huisarts

(Een oorspuit die de huisarts kan gebruiken voor het uitspuiten van de oren bij cerumenvorming.)

Oren zelf schoonmaken?

U kunt de oren ook zelf schoonmaken. Dit zou gedaan kunnen worden met een oorspuit zoals in onderstaande afbeelding.

Ook hier geldt, de oren en de trommelvliezen dienen volledig gezond te zijn, er moet water in de oren mogen komen en bent u eerder aan de oren geopereerd of zijn er klachten met de oren neem dan contact op met de huisarts of beter nog de KNO-arts.

Meer informatie over een prop in het oor? Lees deze pagina van Hoorzaken.nl

Oospuit

(een waterspuit om de oren zelf te kunnen schoonspuiten en het zo regelmatiger te onderhouden)

Otoscopie

Om de oren goed te inspecteren kunnen de beide gehoorgangen worden geinspecteerd met behulp van Otoscopie.