NOAH-protocol

In de meeste gevallen mag een audicien u ter vervanging van uw oude hoortoestellen, zonder tussenkomst van een kno-arts of audiologisch centrum nieuwe hoortoestellen verkopen. 

NOAH regelgeving

Soms zal een audicien u echter krachtens de regelgeving moeten adviseren naar een KNO-arts te gaan.
Die regelgeving, wordt beschreven in het NOAH-protocol. (NOAH staat voor:  Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen).
In dit protocol staat precies vermeld wanneer hij/zij u moet adviseren om eerst naar een KNO-arts te gaan.

De feitelijke doorverwijzing doet de huisarts.

Wanneer eerst naar een KNO-arts

Dit zijn situaties wanneer uw audicien u zou moeten adviseren om naar de KNO-arts te aan:

  • Als uw gehoor erg veranderd is.
  • Of als er sprake is van een middenoorafwijking die er vijf jaar geleden nog niet was.
  • Of als het spraakverstaan op één of twee oren niet meer in overeenstemming is met uw gehoorverlies.
  • Of er sprake is van een grotere asymmetrie.

Dit zijn een aantal punten waarbij raadzaam is om een KNO-arts te laten beoordelen of er iets bijzonders aan de hand is.

Soms eerst naar Audiologisch Centrum (AC)

Een paar voorbeelden van wanneer een AC aan de orde is:

  • Uitbijven van resultaat met hoortoestellen
  • Slechthorendheid en hoortoestellen bij kinderen
  • Hevige tinnitus
  • Zeer slecht spraakverstaan
  • Slechthorendheid in relatie met uw werkomstandigheden (en weer het uitblijven van resultaat) 

Veldnorm en NOAH protocol

 In de veldnorm wordt de samenwerking tussen de professionals toegewezen. Denk hierbij aan de huisarts, de KNO-arts, het Audiologisch Centrum en de audiciens. De rol van een ieder staat hierin beschreven.

NOAH-protocol verdeling taken

In het NOAH protocol staat de verdeling van de taken tussen de professionals.

Dus wie doet wat en bij wie?

Er is een traject via de audicien. De audicien doet de triage en kan bepalen of een traject via de KNO-arts of een AC nodig is. De huisarts kan de verwijzer zijn maar de audicien kan zelf ook verwijzen naar een KNO-arts.

Hier treft u het NOAH protocol aan.

Tijdens een vrijblijvende kennismaking kunnen we u misschien de weg al wijzen.