Afstellen van hoortoestellen

Hoortoestellen

Bij het aanpassen van de hoortoestellen door de audicien is het van groot belang dat het afstellen van hoortoestellen gedaan wordt volgens een aanmeetmethode die objectief valt te controleren. Hiervoor gebruiken wij REM-metingen. (Uitgebreide informatie over deze metingen). Met REM metingen is het afstellen van hoortoestellen objectief door de aanpasser te controleren. De meting laat precies zien hoeveel geluid er door het hoortoestel wordt aangeboden. Tegelijkertijd ziet de hoortoestelaanpasser ook hoeveel geluid er nodig is om iemand zo goed mogelijk te laten horen.

Rekenregels worden ingezet om uw individuele gehoorverlies zo goed mogelijk te laten berekenen. Aan de hand van deze metingen is het afstellen van hoortoestellen beter te controleren.

Een voorbeeld een meting treft u aan in dit Youtube filmpje van Doctor Cliff Olsen, Audioloog Amerika.
(Second Opinion Hoortoestellen gebruikt voor deze metingen dezelfde apparatuur die u ziet in het filmpje van Cliff Olsen zie hierboven)

Op exact dezelfde manier is ook Second Opinion Hoortoestellen dus bezig om u zo goed mogelijk te helpen met het juist afstellen van hoortoestellen, bijvoorbeeld bij het doorlopen van een merk onafhankelijke proefperiode met hoortoestellen.

Een zo zuiver mogelijke instelling is van groot belang om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Juist in het frequentiegebied wat voor spraakverstaanbaarheid belangrijk is. Om deze metingen te kunnen maken is het van belang dat de oren zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van cerumen. Dit is omdat een teveel aan cerumen de meting soms wat lastiger maakt om uit te voeren.