Centraal audiometrie 

Het onderscheiden van de nuances

Met centraal audiometrie worden uw cognitieve vaardigheden voor het verwerken van auditieve geluiden in de hersenen getest. Hoe goed u hierin bent geeft aan hoe goed of u in staat bent om kleine nuances in spraak te kunnen onderscheiden.

Dit betreft een zogenaamde “nul-meting”. Deze nulmeting is nodig om uw conditie bij het verwerking van geluiden vast te kunnen stellen.

(De hoofdtelefoon waarmee de centraalaudiometrie wordt gedaan. Daarnaast de USB-Responsbox waarmee de client kan reageren op de testen)

Test met hoofdtelefoon en USB-box

Met grote precisie wordt vastgesteld hoe u op elke test scoort. De test wordt uitgevoerd met de hoofdtelefoon op en de USB-box in de hand. Bij elke test hoort een korte opdracht. Bijvoorbeeld zit de lage toon links of rechts? Een ander voorbeeld is dat u middels de USB-box moet aangeven wat de toonvolgorde van een test is.

En zo zijn er een 8-tal testen.

Apparatuur geleverd door Meditech Duitsland

Verbetering van verwerking na oefening

Door met AudioFitness te gaan oefenen kunt u de verwerking van geluiden in uw hersenen verbeteren.

Als we het in dit verband hebben over geluiden moet u denken aan korte stimuli die u via de App van AudioFitness aangeboden krijgt. (Dit zijn geluiden links of rechts, hoog of laag, kort of langdurend en ook de snelheid van signaalverwerking wordt getraind, net als het kunnen mee trommelen in een ritme.)

Voor de oefeningen klik hier

Door hier veel mee aan het werk te gaan zult u steeds vaardiger worden in de verwerking van deze informatie.

(Voorbeeld van een schermweergave in de AudioFitness App. De client is in deze fase nog maar net begonnen)

Herhaling van de centraal audiometrie

Om later te kunnen testen hoeveel effect al dat oefenen u heeft gebracht, zal de centraal audiometrie worden herhaald.
Daarmee kan worden vastgesteld of de cognitieve verwerking van audiosignalen beter is geworden.

Naast de centraal audometrie behoort de spraak in ruistest eveneens tot de uit te voeren testen. Immers dat is wat we willen verbeteren. Het spraakverstaan in rumoerige omstandigheden
Klik voor uitleg over de  spraak in ruistest hier.

Invullen Amsterdamse vragenlijst AVL voor categoriebepaling zorgverzekering hoortoestellen.

p.s. Link gebruiken tijdens proefperiode met hoortoestellen bij Second Opinion. De uitslag wordt verzonden naar Second Opinion