Licentie benodigd

Voor het uitvoeren van alle oefeningen dient u een gebruikerslicentie voor de AudioFitness App te hebben. Second Opinion verstrekt u deze licentie en zal u helpen met het opstarten en begeleiden van de training. Van ons krijgt u de juiste instructies met handleiding.

Train uw gehoor

Hieronder ziet u een beschrijving van een 8-tal oefeningen die met de AudioFitness App kunnen worden gedaan. Dagelijkse training van ongeveer 20 minuten heeft het beste effect. De voortgang van uw trainingen is ook in de AudioFitness App zichtbaar.

Ontwikkelaar van de leermethode en de App.

Auditieve ordening

U hoort wisselend geluiden op linker- en rechteroor. Het trainen van uw gehoor op deze vaardigheid is belangrijk voor de verwerking van klanken, lettergrepen en woorden. Oefenen met AudioFitness draagt wezenlijk bij tot makkelijker horen en spraakverstaan.

Richting

Deze oefening traint het lokaliseren van geluiden. Wordt een geluid voornamelijk links of rechts gehoord? Van belang voor het kunnen scheiden van spraak en rumoer uit verschillende richtingen.

Toonhoogte

Bij spreken en bij verstaan is het kunnen onderscheiden van toonhoogte erg belangrijk. Vooral voor de klemtoon en het herkennen van klinkers. Deze AudioFitness oefening traint het onderscheiden van kleine verschillen in toonhoogte tussen links en rechts.

Metronoom

Deze AudioFitness oefening is bedoeld om waargenomen geluiden razendsnel te verwerken en om te zetten in beweging. Een oefening in oor-hand-coördinatie (‘meetrommelen’), waarbij het samenspel tussen de rechter en linker hersenhelften wordt getraind.

Toonvolgorde

Bij deze vaardigheid is het van belang om klanken van andere klanken te kunnen discrimineren. Voor elke klank bestaat in het brein een eigen prototype (sjabloon). Wanneer korte klanken weinig van elkaar verschillen, kunnen ze alleen bij juiste herkenning begrepen worden.

Reactie

Hiermee wordt de auditieve verwerkingssnelheid getraind. Eerst moet een keuze gemaakt worden (welke geluid komt het eerst) en dan daarop zo snel mogelijk reageren. In veel alledaagse situaties wordt een onmiddellijke reactie gevraagd, die met deze AudioFitness oefening wordt getraind.

Duur

Hoe preciezer een klanksjabloon herkend wordt, des te beter kunnen klanken onderscheiden worden. Vergelijkbaar met herkenning van toonvolgorde richt deze AudioFitness oefening zich op toonduur. Daarbij moet de kortste of langste van 3 geluiden worden geindentificeerd.

Stilte (gat)

Welke ruisstoot had een stilte in het midden? de 1e-2e of de 3e? Belangrijk voor de herkenning van stiltegebieden tussen woorden en in spraak in het algemeen.

Naar algemene pagina over AudioFitness