AudioFitness 

Horen doe je niet alleen met je oren, maar vooral ook met je hersenen.

AudioFitness helpt je hierbij. Ons oor vangt geluid op en zet dat om in zenuwprikkels. Die opgewekte prikkels komen aan in de hersenen. En die hersenen zorgen ervoor dat die prikkels worden omgezet in verstaan en begrijpen. Hoe sneller dat omzetten van die prikkels gaat, des te makkelijker kun je verstaan.

AudioFitness

Met AudioFitness traint je de verwerkingssnelheid van de hersenen, waardoor je beter gaat verstaan. De verbeteringen die de training zal geven ga je het meeste merken in omstandigheden waar je moeilijk kunt verstaan, zoals in gezelschap of met achtergrond geluid.

Als je slechthorend wordt, is dat vaak een proces dat zich gedurende meerdere jaren ontwikkelt. Meestal gaat het heel langzaam. Zo langzaam, dat de hersenen heel langzaam maar zeker wennen aan de mindere “input vanuit de oren”. Vaak ontbreken de hoge tonen en de hersenen zijn daar dus langzaam maar zeker aan gewend geraakt.

Waar gaat het dan mis?

Op zekere dag komt er dan toch een moment dat de hersenen door de slechthorendheid te kort informatie krijgen. Dan wordt er vaak hulp gezocht in het gebruik van hoortoestellen. Het geluid dat de oren niet meer weergaven naar de hersenen wordt dan door het hoortoestel versterkt, zodat die signalen nu weer wel aankomen. Maar de hersenen herkennen dat geluid, dat al zo lang niet meer gehoord is, maar slecht. Eigenlijk moet je dus weer opnieuw leren “luisteren”.

(Het trainen vindt plaats met geluiden, deze geluiden zijn belangrijk voor het horen van klanken, de klanken vormen de lettergrepen en deze dan de woorden en de zinnen)

Bij normale fitness heeft u als doel het sterker maken van uw spieren.

Bij AudioFitness werkt het net iets anders. Het gehoor is immers geen spier die getraind kan worden. Het zijn speciale hersenfuncties die bij AudioFitness getraind worden.

In de afbeeldingen hierboven treft u een overzicht aan van “de centrale low-levelfuncties“ die je met AudioFitness traint. Door een training met geluiden zul je beter de klanken kunnen horen en zo makkelijker woorden en zinnen kunnen onderscheiden.

Hoe werkt Hoortrainig?

U traint in uw eigen leefomgeving m.b.v. de AudioFitness-app een aantal hersenfuncties die ten grondslag liggen aan de snelheid en precisie waarmee uw oren en hersenen geluid om kunnen zetten in verstaan en begrijpen. Hierdoor verstaat u beter onder moeilijke omstandigheden. 

Welke rol heeft Second Opinion daarbij?

Onze inbreng bestaat uit het uitgebreid in kaart brengen van uw gehoor en het begeleiden van u, bij uw training.
Allereerst worden alle “normale” audiometrie-metingen met u gedaan. Daarna wordt “een spraak in ruis test” met u gedaan, waarbij we in kaart brengen hoe goed (of juist hoe slecht) u onder moeilijke omstandigheden kunt verstaan. Vervolgens voeren we “Centraal Audiometrie” met u uit. Dit betreft een nul-meting van uw prestaties inzake de oefeningen -die u later gaat doen- met de AudioFitness-app.

Wat kost AudioFitness?

Ga naar tarievenpagina.

Gebruik van de AudioFitness-app

We gaan u helpen met het downloaden en instellen van de AudioFitness-app met bijbehorende instructie. 

Thuis trainen

Daarna is het uw taak, om thuis, zo regelmatig mogelijk alle trainingen te doorlopen. In de trainingen zit best veel uitdaging en een meetsysteem waarmee u uw eigen vooruitgang kunt volgen. 

Controle en coaching

Na verloop van tijd hebben we een nieuwe ontmoeting, waarin we uw vorderingen in kaart gaan brengen. We doen de “centraal audiometrie” en spraak in ruistest, zoals hierboven genoemd, nog een keer en kunnen op die manier de vooruitgang vaststellen.
Aan de hand van deze metingen wordt het trainingsschema eventueel bijgesteld.

(Voorbeeld van een scherm op de smartphone waarin gekozen kan worden voor een van de totaal 8 trainingen)

(Training “Auditieve ordening” is gestart. In elke training zit een korte video hoe u de training behoort uit te voeren)

Hoortoestellen

Met goed afgestelde hoortoestellen komt geluid weer met juiste sterkte binnen in uw oren. Uw hersenen zijn meestal echter niet voldoende getraind om dit nieuwe geluid goed te kunnen verwerken.

Door nu te trainen met AudioFitness zult u meer aan uw hoortoestellen hebben. Juist in rumoerige omstandigheden. Uw hersenen raken getraind aan deze prikkels en  kunt u hier veel profijt van hebben.

Combinatie “Proefperiode hoortoestellen” en “AudioFitness”

Als u nieuwe hoortoestellen gaat proberen, krijgt u een grote hoeveelheid geluid te verwerken waar uw hersenen aan moeten wennen. Door een proefperiode met hoortoestellen te combineren met AudioFitness training, kunt u sneller aan de toestellen wennen en zult u er betere resultaten ermee verkrijgen.

Resultaat met AudioFitness:

  • U voert meer ontspannen gesprekken, ook in een rumoerige omgeving
  • U kunt geluiden uit verschillende richtingen beter plaatsen
  • Telefoneren gaat met minder moeite, ook in achtergrondlawaai
  • U mist minder en kunt weer “tussen de regels door” luisteren.
  • En bovenal…. u profiteert veel meer van uw hoortoestel

AudioFitness is een onderdeel van Meditech Duitsland. Second Opinion neemt haar diensten bij Meditech af.

Inzicht in oefeningen

Welke oefeningen doet u middels de AudioFitness App? Klik hier om de oefeningen te bekijken.