Anamnese

In een anamnese wordt de voorgeschiedenis en het ontstaan van de hoorproblemen besproken.

In de anamnese gaan we dus een stuk terug in de tijd om te achterhalen of bijvoorbeeld lawaai een rol heeft gespeeld bij het ontstane gehoorverlies. Ook kan het zijn dat het gehoorverlies te maken heeft met een andere aanleiding zoals eerdere middenoorproblemen, of dat het gehoorverlies te maken heeft met erfelijke factoren. Ook kan het zijn toe te wijzen aan het ouder worden

(De anamnese wordt met u doorgesproken en samengevat)

Voorgeschiedenis van uw gehoor

De anamnese vertelt ons wellicht iets over een toekomstige ontwikkeling van het gehoor. Met deze ontwikkeling dienen we rekening te houden inzake de keuzes die bij hoortoestellen gemaakt moeten worden. Bij de anamnese wordt ingegaan op ziektebeelden en eventueel medicijngebruik die een relatie kunnen hebben met het gehoorverlies. Uiteraard moet geprobeerd worden hier rekening mee te houden. 

Ervaringen met hoortoestellen

Hoelang u al hoortoestellen draagt en wat daarbij de ervaringen waren, zijn ook zaken die in de anamnese zullen worden besproken. In een “anamnese-gesprek”wordt dus de voorgeschiedenis van uw gehoor besproken.

Invullen Amsterdamse vragenlijst AVL voor categoriebepaling zorgverzekering hoortoestellen.

p.s. Link gebruiken tijdens proefperiode met hoortoestellen bij Second Opinion. De uitslag wordt verzonden naar Second Opinion