Tarieven en werkzaamheden
bij proeven met hoortoestellen

Eigen bijdrage tarief gemiddeld € 225,00

Werkzaamheden:

● Video otoscopie (link)

● Tympanometrie (link)

● Compleet gehooronderzoek (link)

● Hoortoestelkeuze gesprek

● Meerdere hoortoestelaanpassingen (t/m 3 sets)

● Controle bezoeken tijdens de uitprobeerperiode

● Hulp bij het kiezen van de audicien van aankoop

● Eindrapportage maken (voor u en voor de audicien)

Test centrale verwerking auditieve informatie

Onderstaande testen worden uitgevoerd op indicatie

● Spraak in ruistesten (vastlegging mate van last van omgevingsgeluiden)