Tarieven en werkzaamheden
bij proeven met hoortoestellen

Eigen bijdrage tarief van 50,00 tot 675,00


Werkzaamheden:

● Video otoscopie (link)

● Tympanometrie (link)

● Compleet gehooronderzoek (link)

● Hoortoestelkeuze gesprek

● Meerdere hoortoestelaanpassingen (t/m 3 sets)

● Controle bezoeken tijdens de uitprobeerperiode

● Hulp bij het kiezen van de audicien van aankoop

● Eindrapportage maken (voor u en voor de audicien)

(Het tarief wat u voor deze dienstverlening in rekening krijgt is sterk afhankelijk van de keuze die gemaakt worden op hoortoestelgebied. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek rekenen we dit graag aan u voor.)

Test centrale verwerking auditieve informatie

Onderstaande testen worden uitgevoerd op indicatie

● Spraak in ruistesten (vastlegging mate van last van omgevingsgeluiden)