Rubber dome of maatwerk

Hoortoestellen, Oorstukjes op maat

Wat zijn de overwegingen om te kiezen voor een rubber dome of maatwerk? Het hangt vooral wel af van de mate van het gehoorverlies.

Rubber domes

Rubber domes zijn er in vele uitvoeringen. Van zeer open tot zeer gesloten en dat in verschillende maatvoeringen. Het betreft standaard maten die goed en comfortabel in het oor gedragen kunnen worden. Ze worden op de luidspreker gezet en zorgen daarmee dat de luidspreker aansluit in de gehoorgang en er een bepaalde grip en bepaalde mate van sluiting is.

Dome met ventilatiegaatjes

Maatwerk

Bij het overwegen van een rubber dome of maatwerk is een goede passing belangrijk. Maatwerk past exact in uw gehoorgang (en soms ook nog in de oorschelp). Het is individueel op maat voor u gemaakt aan de hand van een bij u gemaakte oorafdruk. Als een op maat gemaakt oorstukje goed gemaakt is dan zit dit fijn. De geluidsdoelen bij een wat groter gehoorverlies kunnen dan beter worden bereikt.
Hoortoestel-features zoals ruisonderdrukking en richting gevoeligheid worden effectiever bij maatwerk. Dit komt omdat er minder geluid zal weglekken uit het oor. Daarnaast komt er minder geluid op de natuurlijke weg binnen. Het geluid wat u hoort komt dus vooral dan via het hoortoestel. En daar worden de geluidsbewerkingen gedaan om het geluid zo goed mogelijk aan te bieden. Een maat oorstukje kan ook diep in de gehoorgang worden weggewerkt. De zichtbaarheid hoeft dan geen rol te spelen.

In dit op maatgemaakte oorstukje wordt de luidspreker geplaatst

Verdere overwegingen bij rubber dome of maatwerk

Lichtere gehoorverliezen kunnen aangemeten worden met rubber domes. Als het gehoorverlies wat ernstiger is dan komen de op maat gemaakte molds (oorstukjes) in beeld. Dr. Cliff Olsen laat in een youtubefilmpje zien wanneer je het een dan wel het ander toepast. Doelstelling is dat de spraakverstaanbaarheid wordt verbeterd met het dragen van een hoortoestel. Geluid moet dan duidelijk genoeg kunnen worden aangeboden door het hoortoestel. Of dit lukt is afhankelijk van de gekozen aansluiting van het oor. Een groter gehoorverlies wat is aangepast is met een open dome geeft vaak niet goed genoeg geluid. Het hoortoestel is dan niet luid genoeg in de hogere tonen, daarnaast kan het hoortoestel gaan fluiten.
Ook is de afsluiting dan onvoldoende om ook de lage tonen weer te geven.
Goed meten bij de aanpassing van het hoortoestel is dan ook een voorwaarde en dit meten wordt gedaan met REM-metingen. Met probe slangen in het oor wordt het geluid objectief vastgesteld. Dus ook of de aangeboden hoeveelheid geluid van een hoortoestel passend is bij een bepaald gehoorverlies. De mate van passing, van de rubber dome of het maatwerk, is bepalend voor hetgeen bereikt kan worden.