Vervanging van hoortoestellen

Gemiddeld vervangen mensen 1 x per 5 jaar hun hoortoestellen. Uiteraard mag je er ook langer mee doen, maar meestal zie je na 5 jaar dat het gehoor wat achteruit is gegaan en meestal zijn ook de technische mogelijkheden met hoortoestellen toegenomen, waardoor je mogelijk een beter resultaat zou kunnen verkrijgen met modernere hoortoestellen.

Het is dan goed om te weten dat zorgverzekeraars weer mee willen betalen aan nieuwe hoortoestellen.

Dat geldt dan overigens in veel gevallen alleen voor hoortoestellen uit de categorieën en slechts in mindere mate voor de nieuwste toestellen buiten die categorieën.

Vaak mag uw audicien zelf tot levering en vervanging over gaan als uw gehoor niet al te veel veranderd is. Is uw gehoor significant veranderd, dan zult u eerst naar een KNO-arts of AC verwezen worden. Hierover leest u meer in ons artikel NOAH-protocol