Audicien

Wat is een audicien en wat doet hij of zij?

Een audicien is een specialist die hoortoestellen aanpast. Dat is de korte versie.

Maar een audicien doet nog veel meer. Hij/zij heeft ook een rol te vervullen bij het opsporen van slechthorendheid. Zo kun je er als consument terecht voor een gehoortest. Er zal dan worden begonnen met het kijken in de oren. Dit om te zien of cerumenvorming (oorsmeer) niet in de weg zal zitten bij het uitvoeren van een test.

(Audicien Wouter de Wolf bespreekt de gemaakte gehoortesten.)

De rol van een audicien bij slechthorendheid

De hoortoestelaanpasser heeft een triagetaak. Dit betekent dat hij/zij dient te beoordelen of u rechtstreeks kan worden geholpen, of dat het verstandig is, of noodzakelijk, om eerst naar een KNO-arts, of een Audiologisch Centrum te gaan.

Deze beoordeling wordt gemaakt op basis van een aantal punten. (NOAH protocol)

  • De audicien kijkt in de oren. Hier kan al iets uitkomen wat niet in orde blijkt te zijn. Als dit het geval is dan krijgt u het advies om naar de huisarts te gaan.
  • Maar er is ook een gesprek met u waarbij de anamnese (voorgeschiedenis) rond uw gehoor wordt besproken. Ook hieruit kunnen zaken naar voren komen waaruit blijkt dat het verstandig is om eerst naar een specialist te gaan. (via de huisarts)
  • Als laatste zal er een gehoortest worden gemaakt. Ook hier is de uitkomst van de test bepalend of de audicien er direct zelf mee verder kan, of dat er eerst, via de huisarts, een KNO-arts, of een Audiologisch Centrum dient te worden bezocht.

De audicien en het kiezen van een hoortoestel

Zodra blijkt dat men met u verder kan, zal men met u proberen een keuze te maken welk hoortoestel voor u het meest geschikt is.

Uiteraard zullen, naast uw gehoorverlies, ook uw persoonlijke wensen een belangrijke rol spelen. Want er kan heel veel op hoortoestelgebied.

Als de keuze is gemaakt, zal men een proefperiode voor u verzorgen verzorgen. Second Opinion werkt op dit gebied geheel onafhankelijk en zal met u meerdere merken hoortoestellen uitproberen zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Voor de daadwerkelijke aankoop van het hoortoestel begeleid Second Opinion u naar de audicien van uw keuze.

Aanvullende hulpmiddelen

Naast hoortoestellen zijn er tal van aanvullende hulpmiddelen die met u worden besproken.

Bijvoorbeeld speciale TV streamers, extra microfoons, of hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden voor de bediening van uw hoortoestellen.

Gehoorbescherming

Ook kunt u hulp verwachten bij het kiezen van de juiste gehoorbeschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld met op maat gemaakte gehoorbeschermers met speciale filters, die uw gehoor voldoende beschermen in tal van situaties, maar u tegelijkertijd ook in staat stellen om te blijven communiceren.

Naast maatwerk gehoorbescherming zijn er ook confectie beschermers in verschillende maten en uitvoeringen. Dus ook voor preventie kunt u terecht bij het audiciensbedrijf.

(Een oorafdruk. Deze is nodig om op maat gemaakte gehoorbeschermers te laten maken.)