Over Wouter

Wouter de Wolf

Wouter de Wolf

Audicien

Description

Wouter de Wolf (1959) is in 1984 als audicien gestart bij het bedrijf Horen Nederland. Na aanvankelijk een aantal jaren in loondienst te hebben gewerkt, is hij later bij deze groep audiciensbedrijven als mede-eigenaar toegetreden.

Horen Nederland stond bekend als bedrijvengroep die de kwaliteit van de hoortoestelaanpassingen hoog in het vaandel hadden staan. Dit kwam tot uiting in de aandacht die men had voor de klanten en de goed ingerichte winkels met goed opgeleid personeel.

Hier voelde Wouter de Wolf zich prima thuis en vervulde diverse regionale taken die de kwaliteit van werken bevorderden.

In 2004 werd Beter Horen eigenaar van de Horen Nederland winkels. Vanaf dat moment heeft Wouter op freelancebasis voor tal van bedrijven werkzaamheden verricht, die veelal het karakter hadden van opleiding, coaching en kwaliteitverbetering. Werkzaamheden met een praktisch karakter, gericht op kwaliteitsoptimalisatie passen het beste bij hem.

Naast deze werkzaamheden werkte Wouter ook als materiedeskundige voor de StAr (Het audicienregister waar alle audiciens en audicienbedrijven staan geregistreerd). Hij bezocht in de periode 2006 tot 2017 audiciensbedrijven die voor het StAr keurmerk in aanmerking wilden komen en controleerde de werkwijze van deze bedrijven.

Tot slot neemt hij regelmatig “Proeven van Bekwaamheid” af bij leerlingen van de DHTA (de landelijke audiciensopleiding), waarbij deze in een soort afsluitend praktijkexamen moeten laten zien dat zij het audiciensvak beheersen.

terug naar ons team